reklam-ver-250

Kazdağı Milli Parkı  Kazdağı Milli Parkı Nerede, Kazdağı Milli Parkı Hakkında Bilgi


kazdağı milli parkı

Adres : Edremit yolu 7. km 10300 Edremit/Balıkesir.

Alan : 21 300 Dönüm (21 300 000 M2)

İlan yılı : 1994

Açıklama : Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliğinin yanında turizm çeşitliliğine sahip milli parkımız.

Batıda Dededağı , ortada esas Kazdağı, doğuda Eybek dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran ve Susuz (Sakar) dağlarından oluşan ve Biga yarımadasının en yüksek kütlesi (Karataş T. 1774 m.) olan Kazdağı’nın güney yüzü, Zeytinli Çayı’ndan Altınoluk yerleşiminin batısına kadar olan (Damla T.) bölümü ile bu bölümün zirveye kadar devam eden yüksekliklerinin kapsadığı 21450 Ha.’lık alan 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park ilan edilmiştir.

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Edremit te yer alan doğa temalı milli parkdır. Marmara ve Ege bölgeleri arasında sınır oluşturan Kazdağı’ndan ismini alıyor. Bulunduğu geçiş iklimi ve yakın bölgedeki tek yüksek dağ olması ayrıca Biga yarımadasında doğu-batı doğrultusunda uzanan dağın, yer yer en bilineni Şahinderesi Kanyonu olmak üzere, ırmaklar tarafından açılan kanyonlarla parçalara ayrılmış yapısı, deniz ile dağ ikliminin birbirine karışmasına olanak veren şartlar yaratmıştır. Tüm bu özel şartlar, bölgeyi endemik türler açısından zengin bir hale getirmiştir. Kazdağı göknarı bu endemik türlerin başında yeralır. Bunun dışında dağda 77 tane Türkiye’ye özgü tür tespit edilmiştir. Bu türlerin 29, Kazdağı göknarı gibi sadece bu dağda yaşamaktadır.

Milli park sınırları içinde yer alan Pınarbaşı ve Hasanboğuldu piknik alanları başlıca gezi noktalarıdır ayrıca Mehmetalan köyü, millipark sınırları içinde kalır. Milli parkın kültürel özelliği ise Sarıkız efsanesi ve bu kişiye ait mezarın, milli park sınırları içinde bir tepede yer almasıdır.

kazdagi-milli-parki3

Böylelikle Kazdağı’nın doğal bir hazine niteliğindeki jeomorfolojik özelliklerinin korunması, flora (bitki) ve fauna (hayvan) varlığının devamının sağlanması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. Doğudan batıya uzanan Kazdağı kütlesini, kuzey-güney istikametinde yaran derin vadi ve kanyonlar ve bu yapının ortaya çıkardığı farklı iklimsel koşullar, bitki ve hayvan varlığının zenginleşmesi açısından uygun yetişme ortamı imkanları sağlamıştır. Özellikle bitki örtüsünün taşıdığı biyolojik çeşitlilik Milli Park’ın ana kaynak değerini oluşturmuştur.

Kazdağı kütlesinin güney yüzünde hakim olan bitki topluluğu, alt seviyelerde (700-800 metrelere kadar) kızılçamlarla (Pinus brutia), üst seviyelerde ise (1400 metrelere kadar) karaçamlarla (Pinus nigra var. pallasiana) temsil edilen kurak iklim tipine ait ormanlardır. Güney yüzde özellikle etekler, kızılçam ve bu türün tahrip alanlarını kaplayan maki topluluğu ile tipik Akdeniz manzarası taşır. Buna karşılık zirve bölgesi ve civarlarında nemli iklim tipine ait ormanlar yayılış gösterir. Bu ormanların hakim ağaç türleri yükseklerde göknar (Abies equi-trojani), daha alt seviyelerde ise, Karadeniz ikliminin karakteristik ağacı olan kayın (Fagus orientalis), sapsız meşe (Quercus petreae) ve macar meşesi (Quercus frainetto) dir.

Bugün batıda Ortaburun mevkiinden, doğuda Şap Dağı’na kadar sadece zirveleri örterek kesintili bir dağılış gösteren göknar topluluklarının eskiden bu alandan çok daha geniş ve devamlı bir yayılışa sahip olduğu kuşkusuzdur. Bugünkü durum, göknar ormanlarının geniş ölçüde tahrip görmesinin sonucudur.

Doğal Çeşitlilik
Bugüne kadar Kazdağı’nda 800 bitki taksonu tespit edilmiştir. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ama bundan daha önemlisi başta kazdağı göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü endemik (yalnızca Kazdağı’nda yetişen) tir. Bunun yanında Türkiye’nin endemik türü olan ve Kazdağı’nda yetişen 40 adet, endemik olmayan ancak Türkiye’de sadece Kazdağı’nda yetişen 15 adet tür bilinmektedir.

Milli Park ilanı ve avlanmanın yasaklanmasıyla birlikte, yaban hayvanı populasyonlarında da gözle görülür artışlar olmuştur. 2003 yılında yapılan envanter çalışması verilerine göre alanın yüksek rakımlı kuzey bölgelerinde ve yerleşim yerlerine (köy, kasaba gibi)yakın alt bölgelerinde hayvan varlığı doğal olarak az miktarda, orta bantlarda ise bu bölgelere oranla daha fazladır. Belirlenen en önemli hayvan türleri; ayı, domuz, kurt, karaca, tilki, porsuk, sansar vb. dir. Bölgede yapılan araştırmada 10-15 yıl öncesine kadar sırtlan ve vaşak gibi hayvanlar görülmesine rağmen, bugün bu türlerin tükendiği anlaşılmıştır. Ayı, kurt ve karaca gibi türlerin de risk altında olduğu bilinmektedir.

Milli Park içinde geçmişten günümüze rekreasyon amaçlı iki adet günübirlik kullanım alanı mevcuttur.

Güre beldesi sınırları içinde kalan Pınarbaşı 1980 yılında kurulmuş ve yalnızca 1 Ha. büyüklüğünde olmasına karşın en yoğun kullanılan mesire alanlarındandır. En önemli özelliği ise Kazdağı kar sularının bir kısmının kaynak halinde buradan çıkıp dere oluşturmasıdır. Akarsuyun ısısı 9-10 derecedir. Yılın 2.5 aylık yaz sezonunda yaklaşık 60-80 bin ziyaretçi tarafından günübirlik kullanılmaktadır.
Zeytinli beldesine 4.5 km. mesafedeki Sutüven (Hasanboğuldu) 1992 yılında kurulmuş ve 3 Ha. büyüklüğündedir. Kazdağı’nın eteğinde, içinden Kızılkeçili çayı’nın geçtiği Hasanboğuldu göleti ve suyun 17 metreden düştüğü Sutüven şelalesi nedeniyle son yıllarda giderek daha fazla rağbet gören alanın, bugünkü ziyaretçi sayısı yaz sezonunda 100 bine yaklaşmaktadır. Manzara güzelliği ve Hasanboğuldu öyküsünün yaygınlaşmasıyla her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir.

Tarihi Özellkleri
Kazdağı Milli Parkı ülkemizin önde gelen turizm bölgelerinden sayılan güzel Edremit körfezinde yer almaktadır. Milli Park ın güneyinde yer alan Güre kaplıcaları Türkiye nin önemli termal merkezlerindendir. Milli Park ın çevresinde Thebe, Killa, Khrysa, Anderia, Antandros, Pedosos ve Astrya yerleşim bölgeleri bilinmektedir. Yakın çevrede 3 önemli antik kent bulunmaktadır. Bunlar; Troya savaşlarından önce kurulmuş Edremit’e 6 km. uzaklıkta Adramyttion, dağın güneyinde ve Edremit körfezinin kuzeyinde Kaletaşı Tepesi nin üstünde kurulu Antandros, Çanakkale il sınırları içinde yer alan Assos (Behramkale) kentleridir. Kazdağı nın yabancılar tarafından en ilginç yanı ise mitolojideki İda Dağı efsaneleridir.

Bütün bu özellikleri nedeniyle ve son yıllarda önemi giderek artan ekoturizm anlayışı, Kazdağı Milli Parkı’ndan bu çerçevede yararlanmak isteyenler için, etkinliklerin belli esaslara göre yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Kazdağı Milli Parkı ekoturizm etkinliklerinin belli esaslar çerçevesinde yapılabilmesi için 2002,2004 ve 2007 yıllarında yöre insanları arasından belirlenen adaylara, Kazdağı Milli Parkı’nın kaynak değerleri ve etkinlik esasları çerçevesinde 1 hafta eğitim verilmiş, yapılan sınavların sonucunda 86 kişi ekoturizm alan kılavuzluğu sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Kazdağı Milli Parkı nın planda belirtilen güzergah ve alanlarına gidebilmek için “Etkinlik İzni Başvuru Formu”nu doldurarak izin almak, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ücretleri yatırmak ve kılavuz almak zorunludur. Bu işlemler Mehmetalan Köyü-Yalama Mevkii ve Avcılar Köyü-Kışladağ Mevkiilerinde bulunan “Giriş Kontrol Noktaları”nda da yerine getirilebilmektedir.

kazdagi-milli-parki2

Kazdağının Endemik Bitki Türleri
Orman kuşağının üzerinde yer alan bölgelerde, hala varlığı bilinmeyen, çok zengin ve sadece bu dağa özgü nadir bitki türleri yayılış göstermektedir. Bu özelliklerinden dolayı Kazdağı, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir. Kazdağı’nda yaklaşık 800 takson ve 29’u yalnızca bu dağa özgü olmak üzere ülke çapında endemik ve nadir bitki 77 yer almaktadır.

alıntı: http://www.balikesir-edremit.gov.tr/dosya_endemik_turler.htm

Makale'ye Yorum Yapın
reklam-ver-250

Benzer Yazılar

Boğazköy Alacahöyük Milli Parkı

Adres :Boğazkale ilçe merkezinden 25. km 37770 Boğazkale/Çorum. Koordinat : 41°49’10.18”K – 27°57’14.13”D Alan : 2 600 Dönüm (2 600 000 M2) İlan yılı : 1988 Açıklama : Milli Parkımızda yapılabilecek aktiviteler Fotoğrafçılık, Arkeolojik kalıntılar, kamp, eğitim, Hititlerin Merkezi bunların bazılarıdır. Milli Parkımız iç Anadolu bölgesinde bulunan çorum ili sınırları içerisinde yer almaktadır. 2 600...

 • Milli Parklar
 • 08 Ağu 2014
 • admin
 • Okunma
 • Yorum Yok

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Adres :Demirköy ilçe merkezinden 25 km 37770 Demirköy/Kırklareli. Koordinat : 41°49’10.18”K – 27°57’14.13”D Alan : 3 155 Dönüm (3 155 000 M2) İlan yılı : 2007 Açıklama : Milli parkımız Kırklareli ilimizin Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bulunmaktadır. Milli parkımız Karadeniz sahiline bitişiktir. Parkımızdaki aktiviteler Kuş gözlem, Fotoğrafçılık, Deniz ve kıyı ekosistemi, kumul, kamp, lagünler, alüvyal...

 • Milli Parklar
 • 26 Tem 2014
 • admin
 • Okunma
 • Yorum Yok

Sultansazlığı Milli Parkı

iç Anadolu Bölgesinde yer alan Milli Parkımız Kayseri ili, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında, ayrıca üç önemli turizm merkezinin ortasında yer almaktadır. Daha önceleri tabiatı koruma alanı olan parkımız 2006 yılında milli park statüsü kazanmıştır. Sultansazlığı Milli Parkının alanı 24 357 hektardır. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem olması,...

 • Milli Parklar
 • 23 Tem 2014
 • admin
 • Okunma
 • Yorum Yok

Gala Gölü Milli Parkı

Adres :Enez ilçe merkezinden 1 km 37770 Enez/Edirne. Koordinat : 40°46’06.79”K – 26°11’07.63”D Alan : 6 087 Dönüm (6 087 000 M2) İlan yılı : 2005 Açıklama : Milli parkımızdaki aktiviteler nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, gezi, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, piknik, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim, fotoğrafçılıktır. Milli Parkımız Marmara bölgesinde Edirne ilimiz...

 • Milli Parklar
 • 22 Tem 2014
 • admin
 • Okunma
 • Yorum Yok

Bumerang - Yazarkafe

ANA KATEGORİLER

ReklamlarReklam

reklam-ver-250

Sponsor Bağlantılar

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler site ekle site ekle